Regulamin

Samochody.club, 10.11.2019, 20:02 « poprzedni - następny »

Samochody.club

10.11.2019, 20:02 Ostatnia edycja: 11.11.2021, 18:59 by Samochody.club
Regulamin forum Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Samochody.club

I. Postanowienia ogólne

1. Forum jest częścią projektu Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Fordtuning.pl.

2. Korzystanie z forum jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu wraz z załącznikami.

3. W niniejszym regulaminie użyto następujących określeń:
    a. Forum - forum dyskusyjne Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Samochody.club.
    b. Forumowicz - osoba, która korzysta i/lub w przeszłości korzystała z Forum.
    c. Konto - konto zarejestrowane przez Forumowicza na Forum.
    d. Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Samochody.club - właściciel domeny "samochody.club".
    e. Administrator - osoba, której przyznano status "Administrator" na Forum.
    f. Moderator - osoba, której przyznano status "Moderator" na Forum.
    g. Post - wiadomość wysłana przez Forumowicza na Forum.

4. Forumowicz ma obowiązek stosować się do niniejszego regulaminu i respektować decyzje Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Samochody.club, Administratorów oraz Moderatorów w zakresie dotyczącym Forum. W przypadku sporu Forumowicz powinien skontaktować się z Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Samochody.club.

II. Rejestracja i konfiguracja konta

1. Zezwala się na rejestrację i korzystanie tylko z jednego Konta.

2. Forumowicz rejestrując się na Forum wybiera nazwę Konta. Obowiązują następujące zasady:
    a. Nazwa Konta nie może wprowadzać w błąd ani naruszać praw osób trzecich.
    b. Hasło musi zawierać litery, cyfry i znaki specjalne i musi być wykorzystywane wyłącznie na Forum.

3. Forumowicz może korzystać z awatara. Obowiązują następujące zasady:
    a. Awatar musi być estetyczny, nie może wprowadzać w błąd, nie może naruszać praw osób trzecich.
    b. Awatar jest plikiem graficznym o maksymalnym rozmiarze 100x75 pikseli.
    c. Awatar nie może być animowany.

4. Forumowicz może korzystać z podpisu. Obowiązują następujące zasady:
    a. Podpis musi być estetyczny, nie może wprowadzać w błąd, nie może naruszać praw osób trzecich.
    b. Podpis może zawierać maksymalnie trzy linie tekstu.
    c. Podpis nie może zawierać plików graficznych.

5. Podczas rejestracji nie należy podawać danych osobowych w rozumieniu przepisów prawa.

III. Korzystanie z forum

1. Forumowicz oświadcza, że będzie korzystał z Forum w sposób zgodny z prawem polskim i europejskim, a także zgodny z zasadami współżycia społecznego.

2. Forumowicz ma obowiązek:
    a. Dbać o wysoki poziom merytoryczny, językowy i estetyczny swoich Postów.
    b. Wycinać grafikę i zbędne fragmenty tekstu z cytatów.
    c. Umieszczać Posty we właściwym dziale i we właściwym wątku.
    d. Przed utworzeniem nowego wątku sprawdzić, czy dany temat nie był już poruszany w ostatnim czasie.
    e. Tworząc nowy wątek ustawić temat precyzyjnie opisujący jego zawartość.

3. Na Forum zabrania się:
    a. Obrażania innych Forumowiczów.
    b. Umieszczania nic nie wnoszących Postów w działach merytorycznych.
    c. Celowego wprowadzania w błąd innych Forumowiczów.
    d. Nadużywania BBCode, emotikon, grafik, znaków interpunkcyjnych i/lub wielkich liter.
    e. Nadużywania wyrazów powszechnie uznanych za wulgarne i/lub obraźliwe.
    f. Publikowania zapisów rozmów prywatnych.
    g. Publikowania i/lub przechowywania i/lub przesyłania za pomocą Forum danych osobowych w rozumieniu przepisów prawa.
    h. Nawiązywania w jakikolwiek sposób do tematów związanych z polityką lub religią.
    i. Prowadzenia sprzedaży w inny sposób, niż poprzez ogłoszenie w dziale "Giełda".
    j. Prowadzenia agitacji w sprawie konkursów, programów lojalnościowych itp. bez zgody Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Samochody.club.
    k. Promowania inicjatyw pokrywających się z tematyką Forum bez zgody Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Samochody.club.

4. Prowadzenie działalności o charakterze komercyjnym może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Samochody.club.

IV. Polityka prywatności i pliki cookies

1. Polityka prywatności została opisana w Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.załączniku nr 1 i stanowi integralną część Regulaminu.

V. Zastrzeżenia

1. Forum udostępniane jest bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności bez gwarancji ciągłości działania, bez gwarancji poprawności działania i bez gwarancji poufności danych zgromadzonych na Koncie i/lub przesyłanych przy wykorzystaniu Forum.

2. Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Samochody.club zastrzega sobie prawo do dowolnego kształtowania zasad dostępu do Forum i uprawnień przyznawanych poszczególnych Forumowiczom, w tym w szczególności do usunięcia lub zmodyfikowania dowolnego Konta, wątku, Posta lub jego fragmentu bez podania przyczyn.

3. Wysłanie Posta na Forum jest równoznaczne z przekazaniem związanych z nim autorskich praw majątkowych Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Samochody.club. W związku z tym Forumowiczowi nie przysługuje prawo do usunięcia wysłanych przez niego Postów, nawet w sytuacji, gdy jego Konto zostało usunięte lub zablokowane.

4. Wyłączną odpowiedzialność za treść Postów ponoszą ich autorzy. Publikowane na Forum porady mają najczęściej charakter amatorski, mogą więc zawierać najróżniejsze błędy i nieścisłości. Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Samochody.club, Administratorzy i Moderatorzy nie odpowiadają za ewentualne negatywne skutki wykorzystywania zamieszczonych na Forum porad.

5. Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Samochody.club, Administratorzy ani Moderatorzy nie są stroną w transakcjach zawieranych przez Forumowiczów, w szczególności w transakcjach kupna-sprzedaży zawieranych w związku z publikowaniem przez Forumowiczów ogłoszeń w dziale "Giełda".
Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Samochody.club – klub miłośników samochodów
Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Strona na FB · Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Grupa na FB · Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Ogłoszenia na FB · Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Tłumacz kodów OBD
A może jeździsz Fordem? Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Fordtuning.pl 8)